Dotacje

  • sporządzanie wniosków aplikacyjnych na realizację projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich: RPO, POWER, POIiŚ, PoiR, POPC, POPT
  • sporządzanie wniosków o refundację kosztów tworzenia stanowisk pracy
  • sporządzanie wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • sporządzanie wniosków o płatność – rozliczenia finansowe projektów finansowanych ze środków UE
  • koordynowanie prac związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE
Logo